SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TC DRACI Matúškovo (B)
Veková kategória: muži Por. č.:*

6
Názov súťaže: II. liga - západ
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Kleman Miroslav  31. 10. 2022870527HM342   41  
2.  Milko Michal  31. 10. 2021850226HM151   236  
3.  Boscarino Vazquez Federico Gabriel  31. 10. 2021960423CM593  
4.  Nyarsík Norbert  31. 10. 2021050428HM513  
5.  Patorčev Luben  31. 10. 2021771005HM117   150  
6.  Kula Henrik  31. 10. 2022761101HM658   236  
7.  Ušák Henrich  31. 10. 2022850503HM702  
8.  Hrotko Norbert  31. 10. 2021760810HM018  
9.  Kordoš Lukáš  31. 10. 2021840214HM106   236  
10.  Izakovič Martin  31. 10. 2022020403HM753  
11.  Tuška Radoslav  31. 10. 2021760430HM304  
12.  Zelenák Ivan  31. 10. 2022650502HM345  


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Ivan Zelenák02.05.1965 
Telefón: +421905648557Fax: Email: ivanzelenak@gmail.com
2 Lukáš Kordoš (náhradník) 14.02.1984 
Telefón: +421904141115Fax: Email: lukas.kordos@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu