SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Slávia STU Bratislava (B)
Veková kategória: muži Por. č.:*

3
Názov súťaže: II. liga - západ
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Dobrý Martin  31. 10. 2021000821HM818   17  
2.  Líška Tomáš  31. 10. 2021980731HM796   20  
3.  Polakovič Samuel  31. 10. 2021991124HM926   22  
4.  Peško Samuel  31. 10. 2022010118HM085   24  
5.  Gálik Matej  31. 10. 2022020610HM603   59  
6.  Dao Dung Em Oliver  31. 10. 2021030909HM455   61  
7.  Vranovský Michal  31. 10. 2021000808HM383   236  
8.  Kurtin Kevin  31. 10. 2021000114HM530   236  
9.  Držiak Ján Oliver  31. 10. 2022991031HM822  
10.  Palenčár Patrik  31. 10. 2021030626HM266   236  
11.  Palčo Matej  31. 10. 2022040313HM172   149  
12.  Bušniak Matúš  31. 10. 2022020511HM291   178  


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Martin Dobrý21.08.2000 
Telefón: +421918554590Fax: Email: mato.dobry41@gmail.com
2 Matúš Bušniak (náhradník) 11.05.2002 
Telefón: +421904216998Fax: Email: busniak.matus@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu