SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK EES Želiezovce
Veková kategória: muži Por. č.:*

2
Názov súťaže: II. liga - západ
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Plešinský Michal  31. 10. 2021830426HM310   229  
2.  Polák Ladislav  31. 10. 2022981130HM718   236  
3.  Pizúr Martin  31. 10. 2021770413HM993   235  
4.  Herz Ivan  31. 10. 2021720527HM475  
5.  Poloma Marian  31. 10. 2021730430HM953  
6.  Mišík Ján  31. 10. 2021840207HM583  
7.  Mikle Miroslav  31. 10. 2022840730HM710  
8.  Sádovský Peter  31. 10. 2021920705HM938   236  
9.  Bubák Alexander  31. 10. 2022780819HM054  
10.  Hegedüš Filip  31. 10. 2022920213HM651   236  
11.  Varga Mário  31. 10. 2021840307HM342  
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Michal Plešinský26.04.1983 
Telefón: +421918406474Fax: Email: michalplesinsky@gmail.com
2 Martin Pizúr (náhradník) 13.04.1977 
Telefón: +421904186056Fax: Email: pizko99@azet.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu