SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Šaľa
Veková kategória: muži Por. č.:*

1
Názov súťaže: II. liga - západ
Rok: 2021


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Černák Martin  31. 10. 2021760918HM943  
2.  Gróf Kamil  31. 10. 2022810313HM631  
3.  Miklušičák Peter  H  31. 10. 2022860216HM396  
4.  Babej František  31. 10. 2022800206HM323  
5.  Tóth Ivan  31. 10. 2021820208HM179  
6.  Šipkovský Peter  31. 10. 2021811026HM206  
7.  Bánczi Tomáš  H  31. 10. 2021810202HM927  
8.  Kollár Pavol  31. 10. 2021901002HM742  
9.  Hanák Juraj  31. 10. 2022820916HM194  
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Martin Černák18.09.1976 
Telefón: +421903735539Fax: Email: sporter@sporter.sk
2 Peter Šipkovský (náhradník) 26.10.1981 
Telefón: +421910685343Fax: Email: peter.sipkovsky@post.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu