SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): Tenis team Nové Zámky
Veková kategória: mladší žiaci Por. č.:*

2
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Bekéni Marko  31. 10. 2020080103HM994   3  
2.  Glos Tomáš  H  31. 10. 2020080801HM727   6  
3.  Fano Alex Adam  H  31. 10. 2020080401HM656   19  
4.  Gombár Adam  31. 10. 2020080802HM855   27  
5.  Gyén Gabriel  31. 10. 2020080212HM260   51  
6.  Hlóska Viktor  H  31. 10. 2021090616HM488  
7.  Jeseničan Jakub  31. 10. 2020081227HM598  
8.  Štefka Marco  31. 10. 2020080810HM944  
9.  Tóth Bruno Robert  H  31. 10. 2021090212HM398  
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu