SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Slávia SPU Nitra
Veková kategória: mladší žiaci Por. č.:*

1
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Andel Adam  31. 10. 2021090708HM504  
2.  Roman Filip  H  31. 10. 2021090522HM195  
3.  Žembery Martin  H  31. 10. 2021090927HM794  
4.  Dávid Jakub  31. 10. 2020080505HM654   98  
5.  Mlynek Maxim  31. 10. 2020081013HM084   56  
6.  Oprala Martin  31. 10. 2020081014HM526   73  
7.  Arpáš Filip  31. 10. 2021090601HM241  
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Peter Andel20.09.1975 
Telefón: +421907954504Fax: Email: peter.andel@intersport.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu