SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK HSC Piešťany (A)
Veková kategória: mladší žiaci Por. č.:*

3
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Krahulec Martin  H  31. 10. 2020080806HM091   13  
2.  Kardoš Alex  31. 10. 2020080415HM954   21  
3.  Massalkhi Adam  H  31. 10. 2020080514HM133   67  
4.  Varinský Tibor  31. 10. 2021090410HM340  
5.  Mačej Dominik  31. 10. 2021090618HM414  
6.  Tomčík Simon  31. 10. 2021091108HM559  
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Kristián Stevič13.05.1987 
Telefón: +421908069861Fax: Email: kristian.stevic@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu