SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): 1.TC Humenné
Veková kategória: staršie žiačky Por. č.:*

6
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Podolská Diana  31. 10. 2020060410HZ005   33  
2.  Šebáková Tamara  31. 10. 2020081008HZ173   205  
3.  Straková Simona  31. 10. 2021070712HZ445   176  
4.  Nazadová Bianka  31. 10. 2021070213HZ674   272  
5.  Rusnáková Lenka  31. 10. 2020060611HZ095   242  
6.  Mandulová Barbora  31. 10. 2020081204HZ788  
7.  Bickovčinová Zuzana  31. 10. 2020060624HZ381  
8.  Dzáková Soňa  31. 10. 2020080730HZ420  
9.  Betáková Nina Anna  31. 10. 2021070513HZ254  
10.  Dubová Gabriela  31. 10. 2021071203HZ723  
11.  Gajdošová Alexandra  31. 10. 2021060822HZ248  
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Peter Tokoš29.03.1954 
Telefón: +421903608285Fax: Email: toky@petertokos.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu