SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): Tenisová akadémia Prešov (A)
Veková kategória: staršie žiačky Por. č.:*

5
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Gonosová Ester  31. 10. 2020061122HZ681   6  
2.  Hlavinková Linda  H  31. 10. 2021060101HZ664   18  
3.  Ferjaková Karin  31. 10. 2020060614HZ413   22  
4.  Jalčová Diana  H  31. 10. 2021070613HZ936   79  
5.  Kolesárová Jessica  31. 10. 2021071225HZ379   73  
6.  Vislocká Vanessa Mária  31. 10. 2021060816HZ099   215  
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Radovan Gonos18.09.1972 
Telefón: +421903979383Fax: Email: gonos@slovanet.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu