SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Mladosť Košice (A)
Veková kategória: staršie žiačky Por. č.:*

4
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Kolodžejová Lea  31. 10. 2020060804HZ208   21  
2.  Herdický Patrícia Zara  H  31. 10. 2020060606HZ491   26  
3.  Tóth Lilla  H  31. 10. 2021070410HZ288   36  
4.  Kozmová Lujza  31. 10. 2021070526HZ038   46  
5.  Maruščáková Zuzana  31. 10. 2020061212HZ965   105  
6.  Fedáková Timea  31. 10. 2021070207HZ355   96  
7.  Vasilisková Veronika  31. 10. 2021090426HZ614  
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Ján Kolodžej02.08.1976 
Telefón: +421905406354Fax: Email: jankolodzej@gmail.com
2 Adrián Kozma (náhradník) 15.10.1975 
Telefón: +421904584634Fax: Email: adr@netkosice.sk
3 Ladislav Tóth (náhradník) 03.12.1978 
Telefón: +421907291472Fax: Email: ladislav.toth@essity.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu