SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Mladosť Košice (B)
Veková kategória: staršie žiačky Por. č.:*

2
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Lešková Natália  H  31. 10. 2021070101HZ062   67  
2.  Kuriľáková Nela  H  31. 10. 2020080905HZ835   105  
3.  Cinkaničová Stella  31. 10. 2020080608HZ260   176  
4.  Gross Timea  31. 10. 2020080321HZ182   252  
5.  Juríková Nina  31. 10. 2020080505HZ182   188  
6.  Martinková Katarína  31. 10. 2021090531HZ172  
7.  Ambrózová Ela  31. 10. 2020081015HZ593  
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Walter Gross12.05.1970 
Telefón: +421905893691Fax: Email: wagrostav@gmail.com
2 Daniel Cinkanič (náhradník) 08.01.1974 
Telefón: +421905550525Fax: Email: stiga@azet.sk
3 Monika Martinková (náhradník) 09.12.1972 
Telefón: +421905897902Fax: Email: monca.martinkova@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu