SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): Tenisová akadémia Prešov (B)
Veková kategória: staršie žiačky Por. č.:*

1
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Zmijová Lillian  31. 10. 2020080118HZ854  
2.  Miženková Zuzana  31. 10. 2021090325HZ879  
3.  Dubcová Ema  31. 10. 2021071204HZ831   91  
4.  Bereczková Lenka  31. 10. 2020080502HZ726   226  
5.  Michaľáková Soňa  31. 10. 2020080405HZ568   226  
6.  Šarišská Laura  31. 10. 2021091229HZ153  
7.  Dragošeková Sara  31. 10. 2020080708HZ415  
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Zuzana Dubcová29.10.1976 
Telefón: +421907458178Fax: Email: zdubcova@centrum.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu