SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK GSM Prešov
Veková kategória: ženy Por. č.:*

7
Názov súťaže: II. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Fričová Martina  H  31. 10. 2021981214HZ918   62  
2.  Fecková Laura  31. 10. 2021011217HZ950  
3.  Potočňáková Ema  31. 10. 2020020113HZ659  
4.  Regelskis Regina  31. 10. 2020030408CZ129  
5.  Šalátová Kristína  H  31. 10. 2021000729HZ730   199  
6.  Kačalová Renáta  31. 10. 2020021202HZ192  
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Marek Potočňák12.07.1976 
Telefón: +421907594426Fax: Email: mpotocnak@azet.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu