SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TC Slávia UPJŠ Košice
Veková kategória: ženy Por. č.:*

6
Názov súťaže: II. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Knapová Tamara  31. 10. 2020020717HZ224   46  
2.  Šafárová Sophia Sara  31. 10. 2020020425HZ590   96  
3.  Paľovská Nina  31. 10. 2021031204HZ755   170  
4.  Trebuňová Zuzana  31. 10. 2021040516HZ109   219  
5.  Svatošová Miroslava  31. 10. 2021050325HZ741  
6.  Cvanciger Lilly  31. 10. 2021050825HZ159  
7.  Jalčová Diana  31. 10. 2021070613HZ936  
8.  Rybárová Katarína  31. 10. 2021050515HZ965  
9.  Demečková Dáša  31. 10. 2020060602HZ675  
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Radovan Sedláček11.01.1980 
Telefón: +421905133785Fax: Email: sedlacek.radovan1980@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu