SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TC 92 Levoča
Veková kategória: ženy Por. č.:*

5
Názov súťaže: II. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Martonová Ema  H  31. 10. 2020010219HZ536  
2.  Fedáková Viktória  31. 10. 2021051027HZ648  
3.  Jedličková Simona  H  31. 10. 2020040525HZ444  
4.  Legátová Lucia  31. 10. 2021050621HZ659  
5.  Lisá Klára  H  31. 10. 2020010504HZ761  
6.  Štepitová Nela  31. 10. 2021071204HZ050  
7.  Fekete Alexandra  31. 10. 2021061122HZ070  
8.  Jánošíková Nina  31. 10. 2021071005HZ537  
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Michal Dziak19.08.1982 
Telefón: +421908970304Fax: Email: dzio@centrum.sk
2 Peter Legát (náhradník) 20.08.1966 
Telefón: +421907761087Fax: Email: legatpeter28@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu