SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): STK Martin Priekopa
Veková kategória: ženy Por. č.:*

4
Názov súťaže: II. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Beláková Natália Martina  H  31. 10. 2021000609HZ798   219  
2.  Nemravová Lýdia  H  31. 10. 2020020202HZ215   130  
3.  Kramárová Ivana  31. 10. 2020960607HZ870   209  
4.  Jakubcová Katarína  31. 10. 2021071001HZ784  
5.  Ugorčáková Lucia  H  31. 10. 2021070303HZ404  
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu