SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK 1901 Spišská Nová Ves
Veková kategória: ženy Por. č.:*

3
Názov súťaže: II. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Grešová Ivana  H  31. 10. 2020040302HZ659  
2.  Čopianová Stela  H  31. 10. 2020030721HZ657   202  
3.  Lapšanská Alexandra  31. 10. 2021990630HZ828  
4.  Strache Jana  31. 10. 2021840830HZ529  
5.  Hovanová Soňa  31. 10. 2021020222HZ562  
6.  Muránská Zoana  31. 10. 2021030716HZ243  
7.  Škutová Aneta  31. 10. 2021021113HZ144  
8.  Chrenková Viktoria  31. 10. 2021060824HZ307  
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Martina Ogurčáková22.07.1978 
Telefón: +421904254930Fax: Email: ogurecka@gmail.com
2 Dušan Hrebík (náhradník) 20.07.1982 
Telefón: +421949089743Fax: Email: dusan.hrebik666@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu