SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Kysucké Nové Mesto
Veková kategória: ženy Por. č.:*

2
Názov súťaže: II. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Janíčková Laura  31. 10. 2020990317HZ435   55  
2.  Halvoníková Timea  31. 10. 2021030725HZ322   219  
3.  Janíčková Adriana  31. 10. 2021050124HZ250   209  
4.  Mihaldová Nadja  31. 10. 2020020424HZ636   219  
5.  Chládeková Martina  31. 10. 2020060424HZ193  
6.  Ďurišová Katarína  31. 10. 2021040316HZ845   209  
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Igor Janíček28.03.1973 
Telefón: +421905482401Fax: Email: ijanicek123@gmail.com
2 Stanislav Ševčík (náhradník) 11.05.1972 
Telefón: +421903728929Fax: Email: stanislav.sevcik@techniatranscat.co
3 Boris Drexler (náhradník) 07.08.1990 
Telefón: +421915844254Fax: Email: drexob@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu