SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Žilina (B)
Veková kategória: ženy Por. č.:*

1
Názov súťaže: II. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Chudejová Mia  31. 10. 2021030730HZ231   37  
2.  Zelinová Tereza  31. 10. 2020020812HZ922   56  
3.  Barčíková Alexandra  31. 10. 2020040121HZ629   68  
4.  Vancelová Zuzana  31. 10. 2020040622HZ831   83  
5.  Garguláková Barbora  31. 10. 2021050131HZ977   125  
6.  Svitková Sofia  31. 10. 2021050803HZ389   109  
7.  Surovčíková Nina  31. 10. 2020060318HZ018  
8.  Portašíková Sofia  31. 10. 2020060807HZ597  
9.  Dudová Sara  31. 10. 2020020423HZ123   151  
10.  Miháliková Lea Mária  31. 10. 2020051014HZ584  
11.  Maníková Ema  31. 10. 2020060728HZ383  
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Richard Zelina04.05.1971 
Telefón: +421911510570Fax: Email: zelinarichard71@gmail.com
2 Magdaléna Garguláková (náhradník) 20.05.1975 
Telefón: +421905968981Fax: Email: magdalena.gargulakova@gmail.com
3 Jozef Svitok (náhradník) 12.02.1978 
Telefón: +421915729078Fax: Email: spiking@centrum.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu