SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Zlaté Moravce
Veková kategória: ženy Por. č.:*

6
Názov súťaže: II. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Šabíková Ana  31. 10. 2020041202HZ778   61  
2.  Rečková Daniela  H  31. 10. 2020030920HZ123  
3.  Forgáčová Sára  H  31. 10. 2021050428HZ908  
4.  Gedayová Michaela  H  31. 10. 2021050217HZ177  
5.  Šabíková Henrieta  31. 10. 2020780807HZ917   151  
6.  Danková Adela  31. 10. 2020040612HZ637   219  
7.  Striešková Frederika  31. 10. 2021990306HZ611  
8.  Tkáčová Dominika  31. 10. 2020040827HZ644   219  
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Henrieta Šabíková07.08.1978 
Telefón: +421905368557Fax: Email: henrieta.sabik@gmail.com
2 Jaroslav Mikláš (náhradník) 25.08.1965 
Telefón: +421905426251Fax: Email: jaroslav.miklas77@gmail.com
3 Ivan Frajka (náhradník) 03.02.1988 
Telefón: +421948803009Fax: Email: ifrajka@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu