SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Ladomerská Vieska
Veková kategória: ženy Por. č.:*

5
Názov súťaže: II. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Baranová Katarína  31. 10. 2021920413HZ694   104  
2.  Demková Dominika  31. 10. 2021000422HZ759   188  
3.  Sviržovská Viktória  31. 10. 2020021120HZ351   145  
4.  Jasenáková Lucia  31. 10. 2021000414HZ975   151  
5.  Grajciarová Nikola  H  31. 10. 2021031123HZ043   219  
6.  Melicháčová Eliška  H  31. 10. 2020040731HZ789   219  
7.  Plachyová Timea  31. 10. 2020000528HZ428  
8.  Plachyová Zuzana  31. 10. 2020020909HZ494  
9.  Záhorcová Natália  31. 10. 2020020521HZ815   219  
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Katarína Baranová13.04.1992 
Telefón: +421903973264Fax: Email: kbaranova13@gmail.com
2 Lucia Jasenáková (náhradník) 14.04.2000 
Telefón: +421915678932Fax: Email: lu.jasenakova@gmail.com
3 Peter Golebiowski (náhradník) 08.11.1960 
Telefón: +421905975943Fax: Email: gole99@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu