SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK HSC Piešťany
Veková kategória: ženy Por. č.:*

4
Názov súťaže: II. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Krivosudská Lucia  H  31. 10. 2021030805HZ243   104  
2.  Danišková Kristína  31. 10. 2020040411HZ346   219  
3.  Švorcová Klára Mária  31. 10. 2022030914HZ767   125  
4.  Čuboňová Lucia  31. 10. 2022061118HZ050  
5.  Rusnáková Eliška  31. 10. 2021050805HZ481  
6.  Štubňová Ester  31. 10. 2021030324HZ064  
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu