SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): ŠA Trenčianske Teplice
Veková kategória: ženy Por. č.:*

3
Názov súťaže: II. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Pavlíková Vladimíra  31. 10. 2022040225HZ556   192  
2.  Paksiová Andrea  31. 10. 2022010318HZ550  
3.  Kamenská Chiara  31. 10. 2022050819HZ438  
4.  Šimonová Nina  H  31. 10. 2021050413HZ406  
5.  Lapšová Emma  31. 10. 2021050202HZ376  
6.  Tomášová Nina  H  31. 10. 2021050720HZ389  
7.  Vašeková Scarlett  31. 10. 2022021228HZ765  
8.  Blahovcová Alexandra  31. 10. 2022050214HZ021  
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Daniel Ježík21.02.1981 
Telefón: +421903451982Fax: Email: daniel@jezik.sk
2 Milan Lapšo (náhradník) 31.08.1960 
Telefón: +421907250165Fax: Email: milan.lapso@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu