SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK SAAG Šahy
Veková kategória: ženy Por. č.:*

2
Názov súťaže: II. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Gubík Amanda  H  31. 10. 2022061012HZ452  
2.  Pataiová Vivien  31. 10. 2022011205HZ131   219  
3.  Szőllősyová-Lőwyová Judita  31. 10. 2022800910HZ627   219  
4.  Jarošíková Laura  31. 10. 2022960813HZ816   202  
5.  Jarošíková Alexandra  31. 10. 2021040530HZ027   219  
6.  Straňáková Katarína  31. 10. 2021041106HZ611   219  
7.  Szőllősy Emma  31. 10. 2021051127HZ846   219  
8.  Wollent Emily Caroline  31. 10. 2022050420HZ103  
9.  Dömötörová Viktória  31. 10. 2021050922HZ264  
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Judita Szöllösyová-Löwyová10.09.1980 
Telefón: +421905870111Fax: Email: judy.bublinka@gmail.com
2 Ján Löwy (náhradník) 05.12.1953 
Telefón: +421905293075Fax: Email: ing.jan.lowy@gmail.com
3 Martin Hudec (náhradník) 19.05.1986 
Telefón: +421905517570Fax: Email: mhudecm@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu