SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): ŠKT Kremnica
Veková kategória: ženy Por. č.:*

1
Názov súťaže: II. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Fajčíková Emma  H  31. 10. 2021971111HZ489   114  
2.  Gajdošová Timea  31. 10. 2021961027HZ329   219  
3.  Fleischerová Beáta  H  31. 10. 2020980330HZ976   179  
4.  Gajdošová Simona  31. 10. 2022060505HZ130  
5.  Pittnerová Bianka  31. 10. 2021970508HZ941  
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Emma Fajčíková11.11.1997 
Telefón: +421944380888Fax: Email: fajcikova.emma@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu