SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK 77 Skalica
Veková kategória: ženy Por. č.:*

6
Názov súťaže: II. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Čelustková Klára  31. 10. 2020020320HZ164   94  
2.  Vatlavicová Monika  31. 10. 2020060928HZ489   219  
3.  Barcajová Bianka  31. 10. 2020991004HZ562   78  
4.  Vulganová Zuzana  31. 10. 2021050118HZ786   192  
5.  Jakúbková Danka  31. 10. 2020010530HZ372   217  
6.  Vakulová Eva  31. 10. 2020020110HZ286  
7.  Nemcová Nikola  31. 10. 2021030506HZ616   188  
8.  Zaňátová Andrea  31. 10. 2020990604HZ015   219  
9.  Horáková Aneta  31. 10. 2020990727HZ003   219  
10.  Jesenská Zuzana  31. 10. 2020000419HZ227  
11.  Chaloupková Tatiana  31. 10. 2020040308HZ848  
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Danka Jakúbková22.09.1975 
Telefón: +421904257711Fax: Email: dadka2209@azet.sk
2 Dušan Čelústka (náhradník) 21.03.1974 
Telefón: +421904637618Fax: Email: dusan.celo@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu