SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Senica
Veková kategória: ženy Por. č.:*

3
Názov súťaže: II. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Kozáková Kristína  31. 10. 2020010108HZ539   46  
2.  Mihálová Slávka  31. 10. 2020040817HZ831   219  
3.  Hránková Viktória  H  31. 10. 2021930715HZ699   86  
4.  Machálková Monika  31. 10. 2021920716HZ046  
5.  Krištofíková Klára  31. 10. 2021920908HZ303  
6.  Filová Alexandra  31. 10. 2021020316HZ429  
7.  Čechová Diana  31. 10. 2020041119HZ985  
8.  Surová Tamara  31. 10. 2020050927HZ318  
9.  Bečková Karolína  31. 10. 2020060609HZ124  
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Monika Machálková16.07.1992 
Telefón: +421948368589Fax: Email: moni.machalkovaeg@gmail.com
2 Klára Krištofíková (náhradník) 08.09.1992 
Telefón: +421904646458Fax: Email: kristofikovaklara@gmail.com
3 Erich Macek (náhradník) 09.05.1973 
Telefón: +421918630224Fax: Email: erich.macek@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu