SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TKM - Tenisový klub Madunice
Veková kategória: ženy Por. č.:*

2
Názov súťaže: II. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Baraniaková Ema  H  31. 10. 2020021104HZ488   43  
2.  Rogulski Patrícia  31. 10. 2020730105HZ959  
3.  Baraniaková Terézia  H  31. 10. 2020021104HZ770   54  
4.  Čuboňová Žofia  H  31. 10. 2020040912HZ272   89  
5.  Cesneková Nikola  31. 10. 2021010910HZ287  
6.  Polakovičová Adela  31. 10. 2021051111HZ606  
7.  Ceperková Kristína  31. 10. 2020061017HZ260  
8.  Polačiková Aneta  31. 10. 2020080403HZ976  
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Patrícia Rogulski05.01.1973 
Telefón: +421948038016Fax: Email: rogulski.p@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu