SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Tennis Classic Bratislava
Veková kategória: ženy Por. č.:*

1
Názov súťaže: II. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Hrabovská Laura  31. 10. 2020010701HZ344   84  
2.  Hrabovská Karolína  31. 10. 2020041106HZ457   192  
3.  Košlíková Viktoria Dominika  31. 10. 2021050707HZ441   219  
4.  Balontayová Lucia  H  31. 10. 2021050628HZ811  
5.  Pirohová Dominika  H  31. 10. 2020060728HZ361  
6.  Zuzčáková Laura  31. 10. 2021051103HZ435  
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Jozef Mikovíni27.12.1960 
Telefón: +421911659207Fax: Email: mikovinky@gmail.com
2 Marián Kornoš (náhradník) 01.01.1991 
Telefón: +421948272664Fax: Email: majokornos@gmail.com
3 Veronika Grof Mikoviniová (náhradník) 01.10.1986 
Telefón: +421911223212Fax: Email: veronika.mikoviniova@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu