SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Jednotka Bratislava
Veková kategória: ženy Por. č.:*

8
Názov súťaže: I. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Kerdíková Petra Mária  31. 10. 2020990922HZ213   49  
2.  Kerdíková Sandra Mária  31. 10. 2020020108HZ643   40  
3.  Kusý Alzugaray Janika  H  31. 10. 2021011214HZ312   39  
4.  Lacová Kristína  31. 10. 2020010626HZ003   72  
5.  Pantelič Anastassia  31. 10. 2020980602HZ883   51  
6.  Šramková Tamara  31. 10. 2020061115HZ187  
7.  Mravcová Ema  31. 10. 2020060423HZ287  
8.  Vizváryová Veronika  31. 10. 2020040304HZ953   219  
9.  Potičná Vivienne  31. 10. 2020061007HZ857  
10.  Guspanová Sára  31. 10. 2021040303HZ789  
11.  Hevessy Nina Mária  31. 10. 2021051109HZ746   219  
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Lucia Šramková13.05.1976 
Telefón: +421903232027Fax: Email: tkjednotka@gmail.com
2 Ján Hasaj (náhradník) 20.05.1950 
Telefón: +421918514587Fax: Email: j.hasaj@upcmail.sk
3 Jozef Šramka (náhradník) 30.09.1957 
Telefón: +421903722732Fax: Email: tkjednotka@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu