SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Kúpele Piešťany (B)
Veková kategória: ženy Por. č.:*

7
Názov súťaže: I. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Šimová Tatiana  31. 10. 2021990830HZ909  
2.  Nádaská Laura  H  31. 10. 2020040710HZ550   80  
3.  Horáková Petra  31. 10. 2021010926HZ406   86  
4.  Krivičková Stella  31. 10. 2021050211HZ334  
5.  Husak Regina  31. 10. 2020900118CZ588  
6.  Hanesová Lucia  31. 10. 2021960805HZ149  
7.  Pavlechová Katarína  H  31. 10. 2021050722HZ015  
8.  Vatrtová Ema  31. 10. 2021051030HZ617  
9.  Mĺkva Terézia  31. 10. 2020060714HZ136  
10.  Konopková Nela  31. 10. 2020060602HZ676  
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Andrej Bartovic10.11.1974 
Telefón: +421905645074Fax: Email: bartovic@abcontact.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu