SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): MBTK Dunajská Streda
Veková kategória: ženy Por. č.:*

6
Názov súťaže: I. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Seresová Petra  31. 10. 2021000724HZ712   75  
2.  Csordás Boglárka  31. 10. 2020020720CZ891  
3.  Sepešiová Alica  H  31. 10. 2021001208HZ984   90  
4.  Vargová Linda  31. 10. 2020010510HZ372   151  
5.  Kráľová Adriana Viktória  H  31. 10. 2020020114HZ580  
6.  Anka Sára Vivien  31. 10. 2020040107CZ230  
7.  Rózsaová Viktória  31. 10. 2021931229HZ382  
8.  Berceliová Emma  H  31. 10. 2020060926HZ728  
9.  Szücsová Veronika  31. 10. 2020051004HZ134   219  
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Ivana Seresová09.08.1963 
Telefón: +421903472089Fax: Email: seresova@seres.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu