SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): MŠK Poprad-Tatry
Veková kategória: ženy Por. č.:*

5
Názov súťaže: I. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Mayerová Mia  H  31. 10. 2021031023HZ504   41  
2.  Barillová Paula  31. 10. 2020021030HZ085   53  
3.  Suchánková Sara  31. 10. 2021030307HZ940   179  
4.  Gondorová Miriam  H  31. 10. 2021031205HZ142   114  
5.  Smoleňová Martina  31. 10. 2021031112HZ500   188  
6.  Haňdiaková Karin  H  31. 10. 2021020906HZ156   92  
7.  Celušáková Nina  31. 10. 2020040129HZ254   219  
8.  Bajusová Sofia  31. 10. 2021050707HZ953  
9.  Smoleňová Natália  31. 10. 2020060916HZ677  
10.  Supák Chiara Renáta  31. 10. 2020010618HZ071   48  
11.  Pěčová Viktória  H  31. 10. 2020020417HZ835  
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Tomáš Kohajda10.07.1995 
Telefón: +421902730933Fax: Email: tomas.kohajda@gmail.com
2 Samuel Galdun (náhradník) 28.03.1997 
Telefón: +421944320909Fax: Email: jana.esf@szm.sk
3 Jozef Barilla (náhradník) 07.09.1957 
Telefón: +421901777650Fax: Email: barillova@post.cz

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu