SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TC BASELINE Banská Bystrica
Veková kategória: ženy Por. č.:*

4
Názov súťaže: I. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Okáľová Martina  31. 10. 2021970605HZ767  
2.  Ternuščaková Nicol  31. 10. 2020951102HZ691   72  
3.  Maľová Viktória  31. 10. 2021930914HZ695   151  
4.  Priščáková Soňa  31. 10. 2021960204HZ034  
5.  Balus Irina  31. 10. 2021050912HZ220   178  
6.  Koppová Natália  H  31. 10. 2020060312HZ600  
7.  Syč-Kriváňová Barbora  31. 10. 2020910731HZ839   90  
8.  Plajová Nina  31. 10. 2020040701HZ759   131  
9.  Baniarová Nina  31. 10. 2020040504HZ966   104  
10.  Barlová Timea  31. 10. 2020040408HZ691   188  
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Barbora Sýč-Kriváňová31.07.1991 
Telefón: +421915528238Fax: Email: barborasyckrivanova@gmail.com
2 Nicole Ternuščáková (náhradník) 02.11.1995 
Telefón: +421905731740Fax: Email: nicole.ternuscakova@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu