SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): Tenis-Bedminton klub D. Lužná
Veková kategória: ženy Por. č.:*

3
Názov súťaže: I. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Juríková Lenka  31. 10. 2020900811HZ595   112  
2.  Jánošíková Jana  H  31. 10. 2020971024HZ941   185  
3.  Kratochvílová Karin  31. 10. 2020040921HZ617   66  
4.  Bučič Veronika  31. 10. 2021040529HZ814   93  
5.  Stanová Zina  H  31. 10. 2020040626HZ214   62  
6.  Líšková Liliana  31. 10. 2020040302HZ350  
7.  Dobrucká Natália  H  31. 10. 2021051118HZ401   199  
8.  Rakovská Anna Ester  31. 10. 2021030610HZ221   219  
9.  Zsilleová Zuzana  31. 10. 2020010925HZ192   219  
10.  Šimová Hana  31. 10. 2020060921HZ649  
11.  Petrovičová Nella  31. 10. 2020060729HZ111  
12.  Zsilleová Eliška  31. 10. 2020060411HZ550  


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Peter Kratochvíla21.02.1970 
Telefón: +421948131311Fax: Email: 1234krpo@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu