SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): AŠK Skalica
Veková kategória: ženy Por. č.:*

2
Názov súťaže: I. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Bolebruchová Ema  31. 10. 2021030225HZ476   35  
2.  Ptáčková Patrícia  31. 10. 2020020228HZ702   59  
3.  Samková Vanesa  H  31. 10. 2020010801HZ966   50  
4.  Provazníková Agáta  31. 10. 2020040928HZ057   71  
5.  Romančíková Michaela  31. 10. 2020010105HZ222   143  
6.  Balátová Sabina  31. 10. 2020900126HZ551   151  
7.  Ferenczová Alexandra  31. 10. 2020010615HZ112  
8.  Feriková Karolína  31. 10. 2020040903HZ174  
9.  Kubová Lucia  31. 10. 2021800401HZ171  
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Ľubomír Provazník11.11.1975 
Telefón: +421903394839Fax: Email: provaznik@zoznam.sk
2 Tomáš Ferencz (náhradník) 11.10.1969 
Telefón: +421905562386Fax: Email: t.ferencz69@gmail.com
3 Zdeněk Zalubil (náhradník) 30.10.1954 
Telefón: +421911986284Fax: Email: zalubil@stonline.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu