SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): ŠK Pepas Slovenská Ľupča
Veková kategória: ženy Por. č.:*

1
Názov súťaže: I. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Konvičná Adriana  31. 10. 2020040327HZ322   219  
2.  Mešková Ema  31. 10. 2021050315HZ345   219  
3.  Klanduchová Michaela  31. 10. 2021030422HZ586   209  
4.  Perháčová Terézia  H  31. 10. 2020040704HZ515   79  
5.  Fekiačová Daniela  H  31. 10. 2020010127HZ713   151  
6.  Burgerová Barbora  31. 10. 2020020321HZ142   179  
7.  Čierna Karolína  31. 10. 2020010726HZ340   219  
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Matej Stanko23.10.1983 
Telefón: +421907291818Fax: Email: matostanko@yahoo.com
2 Eduard Fekiač (náhradník) 12.09.1969 
Telefón: +421905598742Fax: Email: eduard.fekiac@minv.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu