SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Vrútky (A)
Veková kategória: muži Por. č.:*

6
Názov súťaže: II. liga - východ
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Rapšík Michal  31. 10. 2021970717HM318   144  
2.  Pacera Tomáš  H  31. 10. 2021000220HM494   54  
3.  Jedlička Michal  31. 10. 2022860103HM040   545  
4.  Jusko Marek  31. 10. 2022880409HM948  
5.  Balážia Matej  31. 10. 2020921025HM769   545  
6.  Michalko Martin  H  31. 10. 2020780706HM682  
7.  Gottwald Lukáš  31. 10. 2022930308HM972   53  
8.  Blizniak Michal  31. 10. 2022790907HM962   223  
9.  Ščúr Matúš  31. 10. 2022860725HM688   452  
10.  Jurko Tomáš  31. 10. 2022900707HM481   275  
11.  Maruna Roman  31. 10. 2022931218HM288  
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Lukáš Gottwald08.03.1993 
Telefón: +421907373067Fax: Email: gottwald.lukas1@gmail.com
2 Miroslav Kubík (náhradník) 03.06.1979 
Telefón: +421911223832Fax: Email: tkvrutky@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu