SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): DuTaF Sport Dubnica n/V. (A)
Veková kategória: muži Por. č.:*

5
Názov súťaže: II. liga - východ
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Šebök Tomáš  31. 10. 2020920410HM533  
2.  Bielik Lukáš  H  31. 10. 2022010903HM188   350  
3.  Kebísek Ivan  H  31. 10. 2021000307HM693   126  
4.  Oleš Ladislav  31. 10. 2022951003HM543   44  
5.  Králik Dalibor  31. 10. 2022010319HM975   152  
6.  Prekop Daniel  31. 10. 2021841103HM066   212  
7.  Slotík Kristian  31. 10. 2021980912HM153   245  
8.  Bartošek Christian  31. 10. 2020010720HM246   452  
9.  Holas Róbert  31. 10. 2022840103HM819   519  
10.  Vitovský Martin  31. 10. 2021920820HM324   321  
11.  Burdej Adam  31. 10. 2020920207HM130   481  
12.  Hlavinka Martin  31. 10. 2020771027HM810   545  


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Daniel Prekop03.11.1984 
Telefón: +421911394357Fax: Email: dprekop@post.sk
2 Ladislav Oleš (náhradník) 03.10.1995 
Telefón: +421944645000Fax: Email: ladislav.oles@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu