SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): MŠK Poprad-Tatry (B)
Veková kategória: muži Por. č.:*

4
Názov súťaže: II. liga - východ
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Turzák Róbert  31. 10. 2021980108HM292   481  
2.  Janúch Róbert  31. 10. 2021900905HM294  
3.  Pažický Michal  31. 10. 2022871213HM759   234  
4.  Šproch Dominik  31. 10. 2022930723HM300   545  
5.  Simčák Juraj  31. 10. 2021930218HM360   98  
6.  Stolárik Samuel  31. 10. 2022040619HM079   94  
7.  Smoleňák Hugo  31. 10. 2022040330HM936   545  
8.  Lupták Adam  31. 10. 2022020523HM786   135  
9.  Hadidom Matúš  31. 10. 2022990409HM964   152  
10.  Galdun Samuel  H  31. 10. 2022970328HM912   270  
11.  Hadidom Maroš  H  31. 10. 2021780701HM875   428  
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Juraj Simčák18.02.1993 
Telefón: +421911773067Fax: Email: simivevo@gmail.com
2 Samuel Galdun (náhradník) 28.03.1997 
Telefón: +421944320909Fax: Email: jana.esf@szm.sk
3 Peter Simčák (náhradník) 16.12.1964 
Telefón: +421903773067Fax: Email: recepcia@tatrysimi.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu