SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Ružomberok
Veková kategória: muži Por. č.:*

3
Názov súťaže: II. liga - východ
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Drahovzal Oldřich  31. 10. 2021800705HM207   49  
2.  Palider Martin  31. 10. 2021000808HM494   55  
3.  Mojský Miroslav  H  31. 10. 2020860715HM253   241  
4.  Mesiar René  H  31. 10. 2020970429HM910   428  
5.  Schmidt Róbert  31. 10. 2021830613HM279  
6.  Kapolka Juraj  31. 10. 2021690401HM258   289  
7.  Chmúra Jozef  31. 10. 2021710901HM326   203  
8.  Surový Jan  31. 10. 2021610226HM408   167  
9.  Taraj Jaroslav  31. 10. 2020661013HM309   371  
10.  Bartoš Ján  31. 10. 2021710206HM095   539  
11.  Roštek Samuel  31. 10. 2020990920HM784   245  
12.  Plančík Matúš  31. 10. 2021930604HM204  


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Juraj Kapolka01.04.1969 
Telefón: +421905651044Fax: Email: kapolka@curling.sk
2 Oldřich Drahovzal (náhradník) 05.07.1980 
Telefón: +421918337238Fax: Email: oldo23@gmail.com
3 Jaroslav Taraj (náhradník) 13.10.1966 
Telefón: +421905506637Fax: Email: taraj@ardes.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu