SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK GSM Prešov (A)
Veková kategória: muži Por. č.:*

2
Názov súťaže: II. liga - východ
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Karas Daniel  31. 10. 2021030130HM773   59  
2.  Fedorčík Samuel  31. 10. 2021011205HM607   371  
3.  Jaščur Juraj  31. 10. 2021011129HM562   170  
4.  Janičko Branislav  31. 10. 2021931012HM724   108  
5.  Baláž Jozef  31. 10. 2021790417HM182  
6.  Herdický Peter  31. 10. 2021760903HM757  
7.  Gimera Tomáš  31. 10. 2021030710HM457   481  
8.  Fečák Matej  H  31. 10. 2021040204HM358  
9.  Tarbajovský Pavol  31. 10. 2021950401HM011   519  
10.  Klinka Adam  31. 10. 2021031103HM852   545  
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Marek Potočňák12.07.1976 
Telefón: +421907594426Fax: Email: mpotocnak@azet.sk
2 Branislav Janičko (náhradník) 12.10.1993 
Telefón: +421950639151Fax: Email: branislav.janicko@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu