SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TC Slávia UPJŠ Košice
Veková kategória: muži Por. č.:*

1
Názov súťaže: II. liga - východ
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Chren Erik  31. 10. 2021960401HM262   28  
2.  Kepič Tomáš  31. 10. 2022010515HM209   113  
3.  Pavur Lukáš  31. 10. 2022980801HM499   80  
4.  Hlaváč Roland  31. 10. 2022021120HM719   86  
5.  Hudák Max  31. 10. 2021030131HM655   142  
6.  Sedláček Radovan  31. 10. 2020800111HM729   428  
7.  Safko Sebastián Jonáš  31. 10. 2021050620HM232   481  
8.  Majorský Adam  31. 10. 2020040607HM780   545  
9.  Duhaň Erik  31. 10. 2020970415HM719   173  
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Radovan Sedláček11.01.1980 
Telefón: +421905133785Fax: Email: sedlacek.radovan1980@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu