SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): ŠK TC Dúbravka BA (A)
Veková kategória: muži Por. č.:*

6
Názov súťaže: II. liga - západ
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Romanov Richard William  31. 10. 2021900402HM776  
2.  Vavro Dominik  31. 10. 2021070913HM562  
3.  Nižňanský Andrej  31. 10. 2021831007HM947   254  
4.  Cisár Martin  31. 10. 2021830414HM936   545  
5.  Lapin Patrik  H  31. 10. 2021910321HM402   52  
6.  Stehlík Andrej  31. 10. 2021000818HM715   47  
7.  Vavro Michal  31. 10. 2021711211HM617   212  
8.  Stába Radovan  31. 10. 2021810330HM961  
9.  Zima Marian  31. 10. 2021740506HM834   207  
10.  Villár Peter  31. 10. 2021780906HM599   545  
11.  Galešič Leo  31. 10. 2021961017HM535   152  
12.  Paluš Radovan  31. 10. 2020760731HM193   328  


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Michal Vavro11.12.1971 
Telefón: +421905970216Fax: Email: miso.sro@atlas.sk
2 Radovan Paluš (náhradník) 31.07.1976 
Telefón: +421902144139Fax: Email: radopalus@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu