SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Slávia STU Bratislava (B)
Veková kategória: muži Por. č.:*

5
Názov súťaže: II. liga - západ
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Minárik Krištof  31. 10. 2020010318HM366   18  
2.  Polakovič Samuel  31. 10. 2021991124HM926   23  
3.  Peško Samuel  31. 10. 2020010118HM085   39  
4.  Krošlák Jakub  31. 10. 2021030601HM072   244  
5.  Štubniak Svetozár  31. 10. 2021980423HM512   353  
6.  Dao Dung Em Oliver  31. 10. 2021030909HM455   254  
7.  Držiak Ján Oliver  31. 10. 2020991031HM822   56  
8.  Palenčár Patrik  31. 10. 2021030626HM266   545  
9.  Vranovský Michal  31. 10. 2021000808HM383   481  
10.  Kurtin Kevin  31. 10. 2021000114HM530  
11.  Palčo Matej  31. 10. 2020040313HM172   173  
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Martin Dobrý21.08.2000 
Telefón: +421918554590Fax: Email: mato.dobry41@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu