SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Šaľa
Veková kategória: muži Por. č.:*

4
Názov súťaže: II. liga - západ
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Pjontek Sebastián  H  31. 10. 2020010228HM034   20  
2.  Gróf Kamil  31. 10. 2020810313HM631   481  
3.  Babej František  31. 10. 2020800206HM323   212  
4.  Miklušičák Peter  H  31. 10. 2020860216HM396   295  
5.  Tóth Ivan  31. 10. 2021820208HM179   223  
6.  Černák Martin  31. 10. 2021760918HM943   152  
7.  Šipkovský Peter  31. 10. 2021811026HM206   254  
8.  Kollár Pavol  31. 10. 2021901002HM742  
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Martin Černák18.09.1976 
Telefón: +421903735539Fax: Email: sporter@sporter.sk
2 Peter Šipkovský (náhradník) 26.10.1981 
Telefón: +421910685343Fax: Email: peter.sipkovsky@post.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu