SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK EES Želiezovce
Veková kategória: muži Por. č.:*

3
Názov súťaže: II. liga - západ
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Plešinský Michal  31. 10. 2021830426HM310   545  
2.  Polák Ladislav  31. 10. 2020981130HM718   545  
3.  Pizúr Martin  31. 10. 2021770413HM993   275  
4.  Herz Ivan  31. 10. 2021720527HM475   180  
5.  Poloma Marian  31. 10. 2021730430HM953   545  
6.  Mišík Ján  31. 10. 2021840207HM583   295  
7.  Mikle Miroslav  31. 10. 2020840730HM710   383  
8.  Sádovský Peter  31. 10. 2021920705HM938   371  
9.  Varga Mário  31. 10. 2021840307HM342   481  
10.  Bubák Alexander  31. 10. 2020780819HM054  
11.  Hegedüš Filip  31. 10. 2020920213HM651  
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Michal Plešinský26.04.1983 
Telefón: +421918406474Fax: Email: michalplesinsky@gmail.com
2 Martin Pizúr (náhradník) 13.04.1977 
Telefón: +421904186056Fax: Email: pizko99@azet.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu