SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Tlmače (A)
Veková kategória: muži Por. č.:*

2
Názov súťaže: II. liga - západ
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Néma Patrik  H  31. 10. 2020971025HM661   152  
2.  Magdolen Anton  H  31. 10. 2020020211HM520   116  
3.  Horný Maroš  31. 10. 2020880714HM090   77  
4.  Kosorín Peter  31. 10. 2020830401HM231   254  
5.  Majzlík Adam  31. 10. 2020001104HM864   452  
6.  Kupči Michal  31. 10. 2020820126HM241   275  
7.  Sitár Ivan  31. 10. 2020760508HM466   452  
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Gustáv Jakubička08.09.1963 
Telefón: +421905214497Fax: Email: jakubicka.gustav@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu