SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TC DRACI Matúškovo (B)
Veková kategória: muži Por. č.:*

1
Názov súťaže: II. liga - západ
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Ľahký Nikolas  H  31. 10. 2020990905HM658   14  
2.  Kula Henrik  31. 10. 2020761101HM658   295  
3.  Šulka Samuel  31. 10. 2021010810HM738  
4.  Milko Michal  31. 10. 2021850226HM151   108  
5.  Almási Alfréd  H  31. 10. 2021030619HM945  
6.  Nebyla Richard  H  31. 10. 2020730206HM296   545  
7.  Patorčev Luben  31. 10. 2021771005HM117   63  
8.  Fekete Richard  H  31. 10. 2021980918HM970   77  
9.  Almási Márk  31. 10. 2020981215HM429   129  
10.  Ušák Henrich  31. 10. 2020850503HM702   228  
11.  Hrotko Norbert  31. 10. 2021760810HM018  
12.  Zelenák Ivan  31. 10. 2020650502HM345   399  


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Ivan Zelenák02.05.1965 
Telefón: +421905648557Fax: Email: ivanzelenak@gmail.com
2 Martin Izakovič (náhradník) 03.04.2002 
Telefón: +421903801860Fax: Email: tibor_izakovic@yahoo.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu