SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK LOVE 4 tennis Bratislava (B)
Veková kategória: muži Por. č.:*

8
Názov súťaže: I. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Pokorný Lukáš  31. 10. 2020020228HM358   180  
2.  Gálik Matej  31. 10. 2020020610HM603   72  
3.  Habšuda Šimon  31. 10. 2020010601HM977   42  
4.  Valent Stanislav  31. 10. 2020020326HM405   57  
5.  Pivoluska Juraj  31. 10. 2020770618HM460   152  
6.  Šmotlák Oliver  31. 10. 2020010802HM068   126  
7.  Masarčin Marcus  31. 10. 2020040408HM302  
8.  Rusnák Corrado Makani  31. 10. 2021010906HM891  
9.  Dzhurdzha Artem  31. 10. 2020040521HM779  
10.  Cimra Martin  31. 10. 2020040103HM693  
11.  Aziri Abdul Bari  31. 10. 2020010704HM395   545  
12.  Mišenka Dodi  31. 10. 2020040819HM942  


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Juraj Pivoluska18.06.1977 
Telefón: +421905827738Fax: Email: juraj.pivoluska@gmail.com
2 Matej Klobušovský (náhradník) 12.04.1990 
Telefón: +421915879254Fax: Email: matej.klobusovsky@gmail.com
3 Attila Barčák (náhradník) 06.07.1990 
Telefón: +421949111816Fax: Email: ati.dnb@centrum.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu